Зворотній дзвінок
Зворотній дзвінок

Аналіз ґрунту

Підвищуйте рентабельність агробізнесу через управління даними про ґрунт

Ефективність управління агровиробництвом залежить від прийняття обґрунтованих рішень. Дані та інформація з кожної ділянки поля допоможуть вам в аналізі, плануванні та прийнятті рішень.

Комплексне управління даними про ґрунт включає:

 • Створення матриці рельєфу

 • Сканування ґрунту

 • Аналіз ущільнень ґрунту

 • Агрохімічний аналіз ґрунту

Матриці рельєфу забезпечують управління даними щодо неоднорідностей рельєфу місцевості та реальної площі полів, а також використовуються для створення карт-завдань на проведення операцій диференційованого висіву та внесення добрив.

Завдяки скануванню ґрунту ви можете отримати набір даних щодо структури ґрунту, вологозабезпеченості та інших фізичних параметрів. Ключовим параметром є глибина залягання підплужної підошви, що є основою формування карти-завдання на рихлення.

Одним з основних факторів, що негативно впливає на врожайність культур, є ущільнення ґрунту. Аналіз ущільнень допоможе з’ясувати глибину їх завершення і підготувати карту-завдання на глибоке рихлення.

Агрохімічний аналіз ґрунту дозволяє отримати всю необхідну аналітику по полях і розробити карти-завдання для техніки на обробку ґрунту, посів і внесення добрив.

Як це працює?

 • Загальна проба з поля

  Даний метод використовується коли дуже швидко треба отримати розуміння хімічного вмісту ґрунту, або ви тільки починаєте працювати на полі та не маєте розуміння вмісту поживних речовин в ґрунті.

  Загальна проба з поля
 • Завдання на основі матриці рельєфу

  Даний метод відбору ми застосовуємо на полях зі складним рельєфом на яких можливі змиви поживних речовин. В переважній кількості випадків на таких полях всі внесені добрива “змиваються” в западини, а на шпилях і схилах елементи не затримуються, тому варто розуміти реальну забезпеченість ґрунту поживними речовинами для розробки правильної системи живлення.

  Завдання на основі матриці рельєфу
 • Завдання на основі карти продуктивності

  Карти продуктивності полів дають можливість визначити зони з різними показниками продуктивності на основі аналізу часового ряду супутникових знімків у пікових фазах вегетації культур. Ці дані дають змогу реалізувати диференційований підхід до виробничих операцій на різних ділянках поля.

  Завдання на основі карти продуктивності
 • Завдання на основі карти урожайності

  На основі фактичних даних, вивантажених з бортового терміналу комбайна, створюється карта зон з різною урожайністю. Завдання на відбір проб формується виходячи із розташування зон та їх особливостей.

  Завдання на основі карти урожайності
 • Ручний та автоматичний відбір

  Відбір проб ґрунту може здійснюватися як вручну, так і автоматично – за допомогою пробовідбірників, які встановлюються на різних транспортних засобах. Автоматичний відбір швидший та виконується на основі карти-завдання на відбір проб за оптимальним маршрутом із GPS-прив'язкою.

 • Дотримання схеми відбору

  Фактичний відбір проб здійснюється виключно на основі розробленої схеми відбору проб по полю. Такий підхід дає змогу оцінити стан ґрунтів у різних ділянках поля та врахувати всі особливості при диференційованому посіві чи диференційованому внесенні добрив.

 • Основні показники ґрунту

  Кожне поле або група полів мають унікальні властивості і містять різну кількість мікро- і макроелементів, необхідних для вирощування тих чи інших культур. Щоб максимально ефективно використовувати неоднорідні властивості полів, необхідно володіти інформацією про структуру і тип ґрунту, наявність ключових елементів, кислотність, рельєф і твердість.

  Основні показники ґрунту
 • Проведення аналізу

  Комплексний аналіз ґрунту дозволяє визначити основні фізико-хімічні показники. Тільки на основі агрохімічного аналізу ґрунту ви зможете отримати якісні рекомендації щодо внесення добрив для досягнення планової врожайності. Сучасне обладнання та реактиви дають змогу отримати точні та максимально достовірні результати.

  Проведення аналізу ґрунту
 • Результати аналізу

  Як результат ви отримаєте деталізований лабораторний звіт, протокол вимірювань та перелік рекомендацій експерта. На основі цих даних з урахуванням потреб культури можна розрахувати внесення необхідних елементів живлення в оптимальній кількості.

  Результати аналізу ґрунту
Дякуємо!
Ваша заявка вже обробляється

Незабаром ми з Вами зв’яжемося