Зворотній дзвінок
Зворотній дзвінок

Точне землеробство вимагає застосування різних технологічних підходів у різних регіонах, іноді – навіть в рамках одного поля. Навіть роками відпрацьовані господарством технології у рослинництві можуть мати резерви для вдосконалення та підвищення економічних результатів. Щоб знайти ідеальну формулу для окремого господарства та виявити резерви для покращення, важливо систематизувати інформацію з полів, ретельно аналізувати результати та тестувати гіпотези в різних виробничих умовах.

Так, навесні 2021 Група компаній «Агрейн» звернулася до агрономічної служби SmartFarming із задачею на проведення дослідів за рядом технологій посіву, які планували впроваджувати на господарстві. Спільно вирішили протестувати рішення на невеликих дослідних ділянках, після чого порівняти результати сезону із діючою технологією господарства.

 

ДЕ ТА ЯК ЗАКЛАДАЛИ ДЕМОДІЛЯНКИ?

Отож, 24-25 квітня на полях Агрейн у Одеській області команда SmartFarming заклала 29 дослідних ділянок: 14 на кукурудзі і 15 на соняшнику.

Таблиця 1. Параметри посіву на демоділянках

Тепла осінь та зима забезпечили максимально сприятливі умови для посіву. Висока вологість ґрунту після затяжних дощів заважала техніці заїхати в поле, але зрештою великий запас вологи забезпечив сприятливі умови для проростання насіння.

Демоділянки були закладені в межах масиву полів господарства, що дало можливість наочно спостерігати відмінності в технологіях. Обробіток ґрунту, внесення засобів захисту та гібриди культур на дослідних ділянках та основному масиві поля були ідентичними, вивчати вирішили лише 2 фактори – технологію посіву та внесення добрив при посіві.

У процесі посіву між технологією господарства та SmartFarming було лише 2 відмінності:

 • Посів демоділянок здійснювався Massey Ferguson 7722 із сівалкою з повним набором рішень від Precision Planting. Основний масив засівався за допомогою John Deere 8345R з модернізованою сівалкою Kinze 3600.

Рис.1. Сівалка Precision Planting

 • Іншим винятком стало внесення додаткового гербіциду на демоділянці соняшнику, зумовлене різницею в датах посіву (основний масив поля був засіяний 12 квітня).

 

Таблиця 2. Технологія SmartFarming на демоділянках

 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКЛАДЕНИХ ДОСЛІДІВ

Перед стартом дослідження агрономи SmartFarming та Агрейн визначилися із рядом параметрів для подальшого аналізу:

 • оптимізація притискного зусилля секції,
 • дотримання норми висіву,
 • внесення рідких добрив при посіві,
 • закриття борозни,
 • глибина висіву.

Таким чином, на основі задач клієнта та агрономічних гіпотез уже під час посіву були сформовані наступні групи дослідів на соняшнику та кукурудзі:

 

Таблиця 3. Групи дослідів та їх параметри

Нижче – детальна розбивка параметрів за дослідними ділянками.

 

Таблиця 4. Кукурудза. Розбивка параметрів за дослідними ділянками

 

Рис. 2. Факт посіву демоділянок на кукурудзі

 

Таблиця 5. Соняшник. Розбивка параметрів за дослідними ділянками

 

Рис.3. Факт посіву демоділянок на соняшнику

 

МОНІТОРИНГ СХОДІВ

В середині травня агрономічна служба SmartFarming активно проводила моніторинг сходів. У рамках агросупроводу клієнтів, ми стежимо за станом рослин на полях та виявляємо ключову проблематику, аби зменшити ризики зниження кінцевої врожайності. З технологіями посіву від Precision Planting розкладка в рядах виявилася майже ідеальною: без двійників, пропусків, з високими показниками сингуляції.

Після появи сходів на всіх демоділянках були встановлені кольорові індикатори днів появи сходів задля подальшого аналізу впливу дружності сходів на формування урожаю. Індикатори різних кольорів відмічали сходи насіння на 1-ий, 2-ий і 3-ій день.

Рис.4. Індикатори сходів на демоділянках

За результатами спостережень, найкраще сходили ті ділянки, де була найвища норма стартових добрив (55 л/га) + 165 л/га КАС. Отже, додаткове підживлення на початкових стадіях забезпечує максимально сприятливі умови для розвитку культур.

Рис.5. Моніторинг посівів

 

ПІДРАХУНОК БІОЛОГІЧНОЇ ВРОЖАЙНОСТІ

9-10 вересня були проведені підрахунки біологічної врожайності культур на демоділянках. Деякі гіпотези вдалося підтвердити, деякі – спростувати. Наприклад, очевидним став факт, що поля не потребують додаткового підживлення КАС, або ж варто детально проаналізувати агрохімічний склад та підібрати ті елементи, яких дійсно не вистачає.

Рис.6. Процес підрахунку біологічної врожайності

Загальні результати розрахунків врожайності обох культур представлені нижче.

 

КУКУРУДЗА

 Таблиця 6. Кукурудза. Розрахунок біологічної врожайності

Притискне зусилля

Ґрунти в зоні демопосіву за гранулометричним складом відносяться до чорноземів глибоких малогумусних на лесових породах, отже ґрунт достатньо структурний, важкий, але з хорошим вологонакопиченням. Найкращий результат отримали на ділянці з максимальним притискним зусиллям, оскільки для дотримання однакової глибини на важких ґрунтах необхідно додатково “притиснути” секцію.

Внесення добрив

Аналіз біологічної урожайності свідчить, що збільшення норм внесення добрив призвело до зменшення врожаю, а отже в ґрунті достатньо поживних елементів. Найкраще показала себе ділянка без внесення стартових добрив, з КАС 32 + тіосульфат амонію; а також ділянки зовсім без добрив та лише зі стартовими. Такі результати можуть свідчити про те, що підібрані нами добрива не підходять для застосування в даному регіоні.

Закриття рядка

Збільшення надлишкового зусилля до 60-65 кг привело до збільшення врожайності. Це зумовлено тим, ряди були закриті якісно, насіння було рівномірно накрите ґрунтом та мало однакові умови доступу до вологи.

«Розумна глибина»

Ділянка з «розумною глибиною» закладки насіння показала найвищий результат — 14,5 т/га, а ділянка з 3.5 см глибини висіву майже наздогнала її за показниками. Причина цьому, аналогічно ділянкам на соняшнику, в тому, що посів на цих ділянках відбувався майже на однакову глибину у шар ґрунту, що прогрівся значно швидше, ніж більш глибокі.

 

СОНЯШНИК

 Таблиця 7. Соняшник. Розрахунок біологічної врожайності

Притискне зусилля

На момент посіву ґрунт був занадто вологим і середнього налаштування DeltaForce було цілком достатньо для витримування глибини висіву, тому найкращі показники біологічної врожайності отримали на ділянці саме з середнім (автоматичним) налаштуванням притискного зусилля.

Внесення добрив

Найбільшу потенційну врожайність отримали на ділянці з КАС 135 л/га + Старт 45 л/га та нормою висіву 50 тис шт./га. При наступному підвищені доз добрив та густоти посіву врожайність різко впала, що свідчить про те, що немає необхідності у збільшенні норм внесення добрив та густоти посіву. Показники всіх інших ділянок теж на високому рівні, що зумовлено поєднанням погодних умов та якості розкладки насіння.

Закриття рядка

Надлишкове зусилля у 60-65 кг при закритті рядка призвело до зменшення врожайності. Це зумовлено тим, що на момент посіву ґрунт був перезволожений і налипав на загортаючі колеса, що спричиняло неефективне закриття борозни.

«Розумна глибина»

Дослідні ділянки з «розумною глибиною» закладки насіння показали найвищий результат врожайності 5,3 т/га, а ділянки з глибиною висіву 3,5 см — аналогічний результат.

Під час посіву вологість борозни досягала 45-50%, тому в шарі ґрунту в межах 3,5-6,5 см вологість була однакова. Причина вищої врожайності в тому, що технологія “розумної” глибини висівала насіння в межах 3,5-4 см, а на цьому рівні ґрунт прогрівся значно швидше ніж на 6,5 см, а тому сходи на ділянках з меншою глибиною були майже одночасні і дружні.

Детальніше про результати дослідів — у відео від наших експертів.

 

ВИСНОВКИ. Чи потрібні агрохолдингу досліди?

Підведемо підсумки. Наш клієнт ставив перед собою задачу протестувати нові системи (SmartDepth, FurrowForce), щоб зрозуміти, чи підходять вони для господарства, а також переглянути підходи до внесення рідких добрив. Дослідні ділянки навіть у процесі вегетації якісно відрізнялися від основного масиву, передумовою чому слугували якісні системи посіву та налаштована сівалка від Precision Planting. Результати «в бункері» (про які ми розповімо окремо) говорять про те, що середня врожайність основного масиву склала 3,5 т/га, в той час як на демоділянках цей показник був суттєво вищим. Тож на основі отриманих даних і рекомендацій агрономічної служби, було прийнято рішення про впровадження систем SmartDepth, FurrowForce, DeltaForce (останню — на всі сівалки), а також перегляд формули добрив, які за технологією господарства вносяться при посіві.

Тим часом, команда SmartFarming продовжує вивчати агрономічні гіпотези, тестувати системи Precision Planting та спостерігати, як вони працюють в українських реаліях. У співпраці з Агрейн будемо продовжувати досліди в Одеській області та забезпечувати якісну аналітику для розвитку точного землеробства на господарстві. Плануємо створити такі дослідницькі платформи по всій території країни, аби мати змогу порівнювати результати в різних умовах.

Консультант
Отримайте безкоштовну консультацію

Телефонуйте за номером +380 67 829 10 80
або залиште ваші контактні дані і ми з вами зв’яжемося

  Дякуємо!
  Ваша заявка вже обробляється

  Незабаром ми з Вами зв’яжемося